Pildoreta de linux – Script per canviar el nom d’una maquina

Posted by baracus on 7 abril, 2016 in Coses Meues |

#!/bin/bash
##Mostrem l’actual NOM
clear
echo “El nom a canviar és:” $HOSTNAME;
##Definim el nou nom
echo “Fica el nou nom de la màquina:”;
read NOM_MAQUINA;
echo “El nou noum serà: “$NOM_MAQUINA;
echo “Si no es correcte pots cancelar amb les tecles CTRL+C”;
echo “Continuem en 3 segons”;
sleep 3;

##Cerquem i canviem el nom
perl -pi -e “s[$HOSTNAME] [$NOM_MAQUINA]g” /etc/hostname
perl -pi -e “s[$HOSTNAME] [$NOM_MAQUINA]g” /etc/hosts

clear
echo ” Nom canviat! es recomana reinciar o tancar sessió”;
sleep 5

Etiquetas:

Copyright © 2012-2017 Croniques A-Team All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.